BXD lấy ý kiến cho Thông tư về phân cấp công trình xây dựng

Theo Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng (BXD) đã chủ trì Hội thảo lấy ý kiến cho nội dung của Thông tư Phân cấp công trình xây dựng tại Bộ Xây dựng (BXD) vào ngày 14/4 vừa qua. Đại diện từ các Bộ chuyên ngành đã tham gia hội thảo.

Diễn biến tăng giá phân khúc bán nhà tại Hà Nội không phức tạp

 

Thông tư này được đánh giá như là một Thông tư quan trọng để có thể hướng dẫn phân cấp công trình và căn cứ vào loại công trình và sử dụng cấp công trình trong những hoạt động ngành xây dựng.

Theo đó thì cấp của công trình chính là căn cứ sử dụng cho những hoạt động xây dựng quan trọng được quy định cụ thể trong 2 Nghị định là Quản lý chất lượng công trình mới và cả Quản lý chất lượng của dự án.

xây dựng

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó thì Thông tư mới cũng liên quan tới nhiều Bộ quản lý công trình chuyên ngành nên đòi hỏi cần phải có sự phối hợp chặt chẽ. Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng (BXD) chủ trì và phối hợp cùng các ban Bộ chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ soạn thảo và thực hiện ban hành Thông tư Phân cấp công trình xây dựng.

Trong Hội thảo thì Chuyên gia Bộ Xây dựng (BXD) Cao Duy Tiến cũng đã thay mặt Ban soạn thảo trình bày những phương án về cấu trúc và định hướng chính đối với Thông tư Phân cấp công trình xây dựng mới. Đồng thời thì ông Chiến cũng nêu ra các bất cập trong Thông tư Phân cấp công trình cũ và những cơ sở cũng như các lý do để điều chỉnh.

Giá bán nhà Đà nẵng tăng nhanh trong vài năm trở lại đây

Thay mặt Ban soạn thảo thông tư, ông Cao Duy Tiến đã trình bày những phương án và cấu trúc Thông tư phân cấp công trình mới.

BĐS Đà Nẵng trên đà tăng trưởng mạnh

Thông tư Phân cấp mới đã định hướng, việc phân cấp công trình để giải quyết cho những câu hỏi như sau: Loại công trình nào sẽ được phân cấp? Cách thức xác định cấp công trình là gì? Các hạng mục công trình được phân cấp là gì? Và đồng thời, làm rõ cấp công trình sẽ phải dùng trong quản lý các hoạt động xây dựng như thế nào?…

Tại hội thảo có rất nhiều ý kiến khác nhau đã được đưa ra để góp ý xây dựng Thông tư này. Trong đó đã tập trung góp ý vào một số tiêu chí phân cấp cần điều chỉnh cho thích hợp. Ở một số hạng mục công trình, một số loại công trình chuyên ngành cần bổ sung cho đầy đủ hơn và làm rõ về cách thức sử dụng cấp công trình, các cấp của những hạng mục trong công trình đó…

Theo Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã phát biểu kết luận Hội thảo. Thứ trưởng đã ghi nhận những ý kiến góp ý của các đại biểu và đã đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *