The Golden Palm tối đa không gian xanh vào từng góc The Golden Palm Lê Văn Lương là dự án đem đến cho thị trường 1 concept sản phẩm hoàn toàn khác biệt so với nhiều chung cư hiện có tại đường Lê Văn Lương – Hà Nội, khi nó đem tối đa không gian xanh vào từng