Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 700 triệuĐiều 29. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 1. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu phải được thể hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự tháu gồm tiêu