Thẻ: Bán nhà Hải Phòng

Đại gia TPHCM thâu tóm đất vàng như thế nào

Một đại gia bất động sản (BĐS) vì muốn mua căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ (mặt tiền rộng 4m, và sâu 22m) có vị trí ở giữa khách sạn Duxton và tòa nhà Sunwah mà đã chọn giải pháp lấy 2 để mà gạ đổi 1, kéo dài sau nhiều tháng theo đuổi

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Điều 18. Đấu thầu rộng rãi1. Việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật này phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trừ trường hợp quy định tại các điều từ Điều 19 đến Điều 24 của Luật này.2. Đối

Luật đấu thầu – Những quy định chung – P4

Điều 12. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu1. Đưa, nhận hoặc đòi hỏi bất cứ thứ gì có giá trị của cá nhân và tổ chức có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng dẫn đến những hành động thiếu trung thực, không khách quan trong việc

Luật đấu thầu – Những quy định chung – P3

Điều 7. Tư cách hựp lệ của nhà thầu là tổ chứcNhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi có dứ các điều kiện sau đây:1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc cóquyết định thành lập đối