Các giao dịch mua bán nhà Hà Nội có được chủ yếu dựa vào các nguồn thông tin. Người tìm mua nhà Hà Nội có thể dựa vào các mối quan hệ quen biết giới thiệu, tin rao vặt trên báo giấy, nhờ môi giới hoặc là tìm kiếm thông tin qua internet. Hiện nay,