ngân hàng MB, ngân hàng Vietinbank, ngân hàng Vietcombank sắp mang đến hoạt động gần hơn 100.000 m2 mặt bằng cho thuê, chiếm 52% trong tổng số 183,000 m2 sắp hoàn tất trong năm 2014.