Nội dung bài viết:Đột phá về cơ sở hạ tầngBất động sản thừa cơ tiến lênBất động sản tại quận 7 thành phố HCM – Khu vực phía Nam Sài Gòn hiện nay thu hút rất đông đảo khách hàng trong giới đầu tư địa ốc, chính là nhờ vào lợi thế về hạ tầng,