Thẻ: nhà thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nội dung bài viết:Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngĐiều 18. Đấu thầu rộng rãi1. Việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật này phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng

Lựa chọn nhà thầu xây dựng – P2

Điều 102. Lựa chọn nhà thầu thiết kê kiến trúc cống trình Xây dựng1. Việc lựa chọn nhà thầu thiết kế kiến trúc công trình xây dựng được thực hiện đối với các công trình xây dựng quy định tại Điều 55 của Luật này.2. Tác giả của phương án thiết kế kiến trúc được

Lựa chọn nhà thầu xây dựng – P1

Điều 95. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động Xây dựng1. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng được thực hiện đối với các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết