Lượng giao dịch mua bán trong đầu quý I/2016 tương đương với tháng liền kề và có mức tăng trưởng phát triển khá đối với tháng 1/2015 Qua thông số báo cáo của một vài CĐT, sàn DD BĐS trên vùng lãnh thổ, Mặc dù chưa hết tháng Một và rơi vào khoảng thời gian