Hiện nay, thị trường BĐS vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn nhưng nhà đất nhiều khu vực ở Hà Nội đang hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng. Giá bán nhà tại Đông Anh tăng Thị trường BĐS Hà Nội từ năm 2014 – đầu năm 2015 tiếp tục có các chuyển