Nội dung bài viết:Giá bán nhà tại Đông Anh tăng Hiện nay, thị trường BĐS vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn nhưng nhà đất nhiều khu vực ở Hà Nội đang hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng. Giá bán nhà tại Đông Anh tăng Thị trường BĐS Hà Nội từ năm